Solsiden Terrasse

Prosjektet Solsiden Terrasse er lokalisert på tomten tilhørende Amfi Brotorvet kjøpesenter, og består av 71 leiligheter fordelt på fire bygg, samt en parkeringskjeller. Bebygd areal er på ca 6 100m2

Vi fikk tildelt prosjektet av Consto Sør AS.

Ferdigstilt september 2021

Vi takker for oppdraget!