Om Rørleggerfirma Erling Olsen AS

Vår historie

Rørlegger Erling Olsen startet opp i Tvedestrand 9. november 1962. Hans første butikk var beliggende i Hulgata, vis a vis «Varehandelen».

Etter 8 års drift i trange lokaler tok rørleggeren et valg, og flyttet opp til større og mer tidsmessig riktige lokaler i Hovedgata i 1970. fikk man også plass til en skikkelig utstilling av VVS- produkter, og butikkdriften blomstret kraftig opp.

På denne tiden var det en rivende utvikling på VVS-sektoren i Tvedestrand, med blant annet utbygging av offentlig vann- og avløpsnett både i sentrum og til de omkringliggende boligområdene.

Rørleggerfirma Erling Olsen har vært delaktig i så godt som alle de store VVS-utbyggingene, både i Tvedestrand og omkringliggende kommuner. Blant de største utfordringene var arbeidet med å skaffe helårsvann til Lyngør og Askerøya, et arbeide som skaffet firmaet verdifull erfaring, som man også nyter godt av i dagens omfattende sjøvannslednings-prosjekter.

I 1980 var firmaet inne i en meget ekspansiv periode, og behovet for mer plass meldte seg. Denne gang flyttet man noe lenger ned i Hovedgaten, til Reidar Christensens tidligere lokaler.fikk man også plass til en skikkelig utstilling av VVS- produkter, og butikkdriften blomstret kraftig opp.

Firmaet har fortsatt å vokse, og måtte i 1991 innse at mulighetene for videre ekspansjon i Tvedestrand sentrum var begrenset. Av denne grunn valgte derfor Rørlegger Olsen å etablere seg i eget nybygg på Bergsmyr.
Nybygget stod innflytningsklart til 30-års jubiléet i 1992, og har siden dengang blitt utvidet med tilleggsarealer flere ganger.

Vi har vokst siden 90-tallet og er i dag en av Sørlandets ledende rørleggerforretninger. Vi har spesialisert oss innen vann- og avløpsløsninger til hytter i skjærgården og legger her alt fra mindre anlegg til store fellesanlegg. Vi har også etablert en solid kunnskap på varmepumpeanlegg, både luft/luft, luft/vann og væske/vann-anlegg. Disse anleggene har utviklet seg mye de siste årene og vi har vært der og fulgt denne utviklingen gjennom våre samarbeidspartnere.

I 2012 fylte vi 50 år noe vi er svært stolte av og håper å fortsette i 50 nye år!

Ellers etter 1992 har vi fortsatt og vokse og er har vært oppe i 17 mann på det meste.
Vi tilbyr i dag også prosjektering av alt innen varme og sanitær anlegg noe som ikke mange utførende rørleggerbedrifter gjør.