Sør-Comp stålhall

Sør-Comp stålhall på Eydehavn

Glykolfylte gulvvarmerør.

Glykolfylte gulvvarmerør.

Sør-Comp er en stål hall bygget på Eydehavn i Arendal som skal brukes innen Offshore virksomhet.

Sør-Comp er bygget ihht. Tek 10 med moderne løsninger for varme / sanitær