Kompetanse

Vår kompetanse sikrer din trygghet

Vi har sentral godkjenning og er mestersertifisert. Alle våre ansatte har våtromsertifikat, og kunnskapen innen vårt fag gjenspeiler seg i varierende utdanningsnivå som svennebrev, mesterbrev og VVS-ingeniør. Vi er ellers godkjent for VVS-installasjoner inntil tiltaksklasse 3 på utførende og tiltaksklasse 2 på prosjekterende. Vi tilbyr nå også prosjektering og tegning av sanitær og varme anlegg inntil tiltaksklasse 2 samt utvendig VA.